Wychowawca grupy: Beata Czaicka

Do grupy "Biedronki" uczęszczają dzieci 4 - letnie.

W grupie są dwa posiłki: śniadanie i obiad. 

Grupa czynna jest od godz. 08:30 do 14:30

 

Zajęcia dodatkowe:

J. Angielski - piątek od godz. 10:30 do 11:00

Rytmika - czwartek od godz. 12:30 do 13:30