top of page

                                                                           Ogłoszenie

     Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście informuje, że w porozumieniu z Organem Prowadzącym wprowadza Zarządzenie nr 8/2022/2023 zmieniające od dnia 01.03.2023 stawkę żywieniową. Stawka żywieniowa od dnia 01.03.2023r. wynosić będzie 12,00 zł.

Śniadanie - 3,60 zł

Obiad - 5,40 zł

Podwieczorek - 3,00 zł

Konkurs plastyczny ,,Dzień kolorowej skarpetki''
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Dzień Kolorowej Skarpetki".

Celem konkursu jest uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z Zespołem Downa, wypowiedź
w formie plastycznej na temat tolerancji, rozwijanie kreatywność, uzdolnień plastycznych.

Technika plastyczna dowolna, format pracy dowolny.

Jury oceniać będzie samodzielność wykonania pracy, estetykę oraz pomysł.

Zapraszamy do wykonywania prac całymi rodzinami.

Do 12 marca prace można przynosić do przedszkola.

Następnie złożymy je w Ciechanowie w SP Nr 7.

Praca musi posiadać metryczkę: imię, nazwisko autora, nr telefonu rodziców lub przedszkola.

Bierzemy udział w kategorii przedszkole.

Przewidziane są nagrody.

,,Domek z sercem''

W dniu 24.09.2022 r. w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odbyły się  charytatywne warsztaty twórcze 𝗠𝗮𝘇𝗼𝘄𝘀𝘇𝗲 ł𝗮̨𝗰𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗸𝗼𝗹𝗲𝗻𝗶𝗮 ,,𝗗𝗢𝗠𝗘𝗞 𝗭 𝗦𝗘𝗥𝗖𝗘𝗠''. Przedszkolaki i ich rodzice wykonali cztery kolorowe, misiowe domki, które zostaną już wkrótce przekazane do gabinetów lekarskich
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pełnić będą funkcję diagnostyczną i terapeutyczną.

To cudowne spotkanie mogło się odbyć dzięki Wspaniałym Paniom z Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek/ Museum of Dollhouses, Games and Toys. Dziękujemy bardzo za spotkanie to był dobrze spędzony czas.

Dziękujemy uczestnikom zajęć za wielkie serca i wykonanie przepięknych MISIOWYCH 𝗗𝗢𝗠𝗞𝗢́𝗪
𝗭 𝗦𝗘𝗥𝗖𝗘𝗠. 
Partnerem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski

Patronem medialnym Projektu Polskie Radio Dzieciom

#modanamazowsze, #mazowszesercepolski#domekzsercem, #muzeumdomkow

Dziękujemy Ciociu Teresko :)

W dniu 09 września 2022 r. oficjalnie pożegnaliśmy Panią Teresę Chojnacką, nauczycielkę Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka. Ciocia Tereska odeszła na emeryturę. Podczas pożegnania obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto Pan Sławomir Zalewski, przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy przedszkola oraz dzieci.

Pani Tereska przepracowała w zawodzie 40 lat. Wychowała wiele pokoleń przedszkolaków. Znakomity pedagog, dobry Człowiek.

Życzymy zdrowia i radości z życia.

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU 
„MAM TALENT”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „MAM TALENT”  jest Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka
    w Nowym Mieście.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych dzieci z naszego przedszkola.

2. W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy (np. rodzeństwo).                              

CELE KONKURSU

a) odkrywanie talentów

b) promowanie pasji twórczych

c) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I KATEGORIE KONKURSOWE

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie dziecka do wychowawcy grupy do13.V.2022r.

2. Kategorie uczestnictwa w Konkursie:

a) taniec,

b) muzyka/śpiew, gra na instrumencie

c) występ aktorski, kabaret

d) gimnastyka artystyczna, fitness, żonglerka,

e) inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, które będą działaniem   
    scenicznym.

3. W ramach poszczególnych kategorii występ konkursowy musi spełniać niżej wymienione         
    wymagania:

a) rodzice sami przygotowują swoje dzieci do występu

b) rodzice zapewniają dzieciom wszystkie potrzebne do występu akcesoria

c) czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut

d) w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki, należy zapewnić uczestnikowi podkład   
    muzyczny na dowolnym nośniku -CD/ audio/ USB i dostarczyć Organizatorowi, minimum dzień   
    przed finałem Konkursu

e) pokaz nie może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestnika i osób znajdujących się na widowni.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Zgłoszenie do Konkursu.
2. Każdy ma prawo wziąć udział w konkursie jeżeli spełnia wymogi regulaminu.
3. Niestawienie się w Przedszkolu w dniu rozpoczęcia finału Konkursu, oznacza rezygnację z
    udziału w Konkursie.

4. Konkurs odbędzie się 1 czerwca (środa) o godz. 10.00.

OCENA WYSTĘPÓW

1. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich występów.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
    Osoby wyróżnione wystąpią podczas Jarmarku Nowomiejskiego.

Regulamin konkursu plastycznego promujący Dzień Ziemi
,,Zainwestuj w Naszą Planetę’’

 

Tematem konkursu jest ochrona ziemi, planety, klimatu etc. przedstawiona
w formie plakatu w formacie A3

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka  
  w Nowym Mieście.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. Cele konkursu:
• świętowanie Dnia Ziemi
• rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i kreatywności
• uwrażliwianie dzieci na zagrożenia i potrzeby ziemi, klimatu
• dostrzeżenie przez młodych i podejmowanie działań mających na celu
  przeciwdziałanie zmianom klimatu, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.
4. Warunki uczestnictwa:
• uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy
  zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej
• plakaty muszą być pracami autorskimi
• zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej
  publikację (Internet, wystawa) w celu promowania konkursu
• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
• każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie
  pracy): imię i nazwisko autora, nazwa placówki, wiek
• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy ,,za udział’’
• uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody.
5. Terminarz:
• prace na konkurs należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2022r. w Przedszkolu 
  Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście ul. Ciechanowska 17
  do wychowawców grup
• wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola  
  oraz stronie fb przedszkola.
6. Komisję konkursową powołuje organizator.
7. W skład komisji konkursowej wchodzą: Główny specjalista ds. gospodarki 
    odpadami komunalnymi, Przedstawiciel Rady Rodziców, Dyrektor Przedszkola 
  Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie
  się podczas ,,Dnia Dziecka’’ (1 czerwca 2022r.).
9. Uwagi ogólne
• decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie
  organizator.

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną
w przedszkolu, tj. potwierdzonym dodatnim wynikiem zarażenia
Sars-COVID-19, dzieci z grupy KRASNOLUDKI, BIEDRONKI
I MOTYLKI rozpoczynają pracę w systemie zdalnym.

Czas trwania pracy w systemie zdalnym: od 03.11.2021 - 08.11.2021.

W dniu 28 października 2021 r. po 34 latach pracy w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście odeszła na emeryturę Pani Irenka Gburzyńska. Nauczycielka wielu pokoleń przedszkolaków. Wspaniały Człowiek, ciepła, empatyczna.
W obecności Wójta Gminy Nowe Miasto Pana Sławomira Zalewskiego, Rady Rodziców, przedszkolaków i wszystkich pracowników przedszkola uroczyście ją pożegnaliśmy. Dziękujemy, że mogliśmy z Panią pracować. Zawsze jest Pani mile widziana w naszym przedszkolu.

OGŁOSZENIE (3).jpg


                                                                                                                                                   01.07.2021 r.

Wyprawka 3 latka

 1. Podręczniki – zakup w przedszkolu.

 2. Pościel: powłoka na koc o wym. 210 cm/90 cm, mała poduszka „Jasiek” z powłoczką, piżamka.

 3. Blok techniczny ( z kartkami białymi i kolorowymi).

 4. Ryza białego papieru 500 kartek

 5. Ryza kolorowego papieru 100 kartek – mix kolorów

 6. Wycinanki formatu A4 -1szt.

 7. Zeszyt brudnopis do rysowania czysty.

 8. Teczka formatu A4 na prace plastyczne.

 9. Piórnik lub kosmetyczka, w piórniku: kredki „BAMBINO” grube, w drewnianej oprawie ( 12 kolorów, każda kredka podpisana), ołówek, klej, nożyczki, temperówka, gumka do ścierania.

 10. Farby plakatowe „ASTRA” (12 kolorów) i komplet pędzelków (najlepiej firmy „ASTRA).

 11. Plastelina „ASTRA” (12 kolorów).

 12. Ubrania na zmianę, kapcie – wygodne do zakładania (najlepiej na rzep).

 13. Ręcznik papierowy.

 14. Pudełko chusteczek higienicznych i opakowanie chusteczek nawilżonych.

       Wszystkie przybory należy podpisać bezpośrednio na nich (nie na opakowaniu).Wyprawka 4-6 latka
 

 1. Podręczniki – zakup w przedszkolu.

 2. Blok techniczny ( z kartkami białymi i kolorowymi).

 3. Ryza białego papieru 500 kartek

 4. Ryza kolorowego papieru 100 kartek – mix kolorów

 5. Zeszyt brudnopis do rysowania czysty – 1 szt.

 6. Wycinanki formatu A4 -1szt.

 7. Teczka formatu A4 na prace plastyczne – 2szt.

 8. Piórnik lub kosmetyczka, w piórniku: kredki „BAMBINO” grube, w drewnianej oprawie ( 12 kolorów, każda kredka podpisana), ołówek, klej, nożyczki, temperówka, gumka do ścierania.

 9. Farby plakatowe „ASTRA” (12 kolorów) i komplet pędzelków (najlepiej firmy „ASTRA”)

 10. Plastelina „ASTRA” (12 kolorów).

 11. Kapcie na zmianę, wygodne do zakładania (najlepiej na rzep).

 12. Ręcznik papierowy.

 13. Pudełko chusteczek higienicznych.

 14. Opakowanie chusteczek nawilżonych.

       Wszystkie przybory należy podpisać bezpośrednio na nich (nie na opakowaniu).


                                                                                                                                                   11.06.2021 r.
Jury w składzie:

Marek Oreszczuk przedstawiciel firmy De Heus,

Marta Sosak przedstawiciel Rady Rodziców

Irena Gburzyńska przedstawiciel Rady Pedagogicznej dokonali dzisiaj rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt "Bezpieczna przygoda na wodą".

I miejsce zajęła Matylda J. grupa Żabki

II miejsce zajęła Kornelia W. grupa Pszczółki

III miejsce zajął Antoni O. grupa Pszczółki

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia.

Nagrody ufundowane przez firmę De Heus to:

I miejsce - maska do pływania

II miejsce - deska do pływania

III miejsce - rękawki do pływania.

Pozostałe osoby otrzymają nagrody niespodzianki.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 czerwca.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.


                                                                                                                                                   18.05.2021 r.

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU  PRZEDSZKOLNEGO

„ Bezpieczna Przygoda nad wodą”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście, Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście oraz firma De Heus Polska.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu dowolną techniką w formacie A2 przez dziecko we współpracy z rodzicami.

 

CEL KONKURSU

 

Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych przedszkolaków. Wspólne spędzenie czasu w gronie rodzinnym. Zapoznanie dzieci z bezpieczeństwem podczas korzystania z otwartych  kąpielisk.

 

UCZESTNICY

 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
w Nowym Mieście  Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Wykonanie jednego plakatu w formacie A2.

 2. Praca może być wykonana przy pomocy rodziców.

 3. Dostarczenie pracy  do  Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka do dnia 7 czerwca 2021 r. włącznie. 

 

OCENA PRAC

 

 1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie  przez Komisję Konkursową.

 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą po jednym przedstawicielu Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel firmy De Heus Polska.

 3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja zastosuje następujące kryteria:

 • estetyka wykonania,

 • walory artystyczne pracy,

 • pomysłowość,

 • bogactwo użytych materiałów.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną  podane na stronie internetowej przedszkola oraz fb przedszkola.

NAGRODY

Z pośród prac zostaną wyłonione 3 najładniejsze plakaty:

 • I miejsce

 • II miejsce

 • III miejsce

 Dla wszystkich uczestników przewidziane są  dyplomy i upominki.

Prace  dzieci zostaną pokazane szerszej społeczności  podczas otwarcia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga Organizator-  Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście.

 

                                                                          Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

                                                                                                                                              03.05.2021r.

 

Ogłoszenie

      W dniu dzisiejszym tj.3 V 2021 otrzymałam informację o dodatnim wyniku badania w kierunku Sars-Cov-2 u pracownika przedszkola pracującego na grupie Pszczółki. Po konsultacji w dniu dzisiejszym z PPIS w Płońsku uprzejmie proszę o pozostawienie dzieci z grupy Pszczołki w domu. Poddane są one obowiązkowej kwarantannie w dniach 4-10 V włącznie ponieważ miały bezpośredni kontakt z chorym pracownikiem przedszkola pracującym na tej grupie. Wszystkie niezbędne dane dzieci zostaną przekazane do PPIS w Płońsku w dniu jutrzejszym.

 

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym.

 

Dyrektor Przedszkola

Agnieszka Kościelska

 

Przypominamy o obowiązku złożenia przez rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 12.04.2021-20.04.2021. Zachęcamy do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną na adres: przedszkolemisuszatek1@wp.pl

                                                                                                                                                   06.04.2021r.

                                                                                                                                                 28.03.2021r.
 

Ogłoszenie

 

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 26 marca 2021r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561), art. 30 b oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 81 Kodeksu Pracy (Dz.U. z2020r. poz.1320) w Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście zajęcia dydaktyczno –wychowawcze i  opiekuńcze w przedszkolu są prowadzone
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w dniach od 29.03.2021r. do 11.04.2021r.

Dyrektor przedszkola zorganizuje zajęcia dydaktyczno –wychowawcze opiekuńcze i specjalistyczne w przedszkolu
na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci którzy, są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

3) rodziców dzieci którzy, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

4) rodziców dzieci którzy, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

5) rodziców dzieci którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

6) rodziców dzieci którzy wykonują działania ratownicze,

7) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

8) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48austawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.

10) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

11) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

12) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek. Rodzic, należący do jednej/kilku
z wymienionych grup składa wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach bezpośrednio w placówce.

Wnioski dostępne są w sekretariacie przedszkola.

                                                                                                                                                   18.02.2021r.

                                                                                                                                                    27.01.2021r.
KONKURS !
Zapraszamy do zakładki konkursy.
 

KONKURS !

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO 

„EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście

 

PREDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej z surowców wtórnych  (np. opakowań, nakrętek, gazet). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki, słoma itp. Waga  i wielkość ozdoby muszą być odpowiednie, tak aby można ją było zawiesić na choince.
 

CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania. Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni
i rozwijanie uzdolnień plastycznych przedszkolaków.

 

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
w Nowym Mieście. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Wykonanie jednej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych.

2. Praca może być wykonana przy pomocy rodziców.

3. Dostarczenie ozdoby choinkowej do Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka
    do dnia 4 grudnia 2020r. włącznie. 

 

OCENA PRAC

1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi przedstawiciel społeczności przedszkolnej, przedstawiciel          grona nauczycielskiego, przedstawiciel rodziców, dyrektor przedszkola.

3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

Przy ocenie ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:
− estetyka wykonania,

− walory artystyczne pracy,

− walory ekologiczne pracy,

− pomysłowość,

− bogactwo użytych materiałów.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia 2020r. Wyniki konkursu zostaną  podane na stronie           
    internetowej przedszkola oraz fb przedszkola.


NAGRODY

Przyznane zostaną nagrody niespodzianki za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są  dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace wykonane na konkurs przez uczestników, zostaną wykorzystane do udekorowania choinki     
    ustawionej w holu przedszkola.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Jak przygotować kokardę narodową na Narodowe Święto Niepodległości? To bardzo proste. Prezentujemy instrukcję, jak samemu zrobić biało-czerwone kokardy, którymi można przyozdobić swoje ubranie 11 listopada.
 

Materiały i narzędzia

 • 2 paski czerwonego papieru
  szer. 4 cm i dł. kartki A4
  szer. 1 cm, dł. 10 cm

 • 2 paski białego papieru
  szer. 3 cm i dł. kartki A4
  szer. 1 cm, dł. 10 cm

 • koło z czerwonego papieru o śr. 4,5 cm

 • koło z białego papieru o śr. 2,5 cm

 • klej

 • nożyczki

  Wykonanie
   

  Dwa długie paski składamy w harmonijkę. Oba mają długość kartki A4.
  Aby harmonijki były równe, składamy paski wielokrotnie na pół. Powtarzamy składanie każdej części na pół, aż do uzyskania 32 kawałków. Z boku pasków odcinamy po 1 prostokącie (1 zgięcie).
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W węższym białym pasku ostatnie prostokąty smaruję klejem.
Następnie układam go na czerwonej harmonijce i sklejam ich końce ze sobą.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


   Sklejamy ze sobą ostatni i pierwszy prostokąt.

 
 
 
 

     

         
Na końcach dwóch krótszych pasków wycinamy trójkąty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wywijamy harmonijkę tak, aby biały kolor znalazł się w środku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

Naklejamy małe, białe koło na wierzchu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Większe czerwone koło naklejamy od spodu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Następnie od spodu naklejamy wąskie paski.
W taki sposób, aby po odwróceniu biały był po lewej, a czerwony po prawej stronie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gotową kokardę narodową przypinamy do ubrania


Ogłoszenie !

       
Decyzją Sanepidu z dnia 05.11.2020r. przedłużone jest zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w formie stacjonarnej do 10.11.2020r. włącznie. Praca z dziećmi nadal odbywa się w formie kształcenia zdalnego.                                    
                                     
                                   
                                                                                      Agnieszka Kościelska
                                                                         Dyrektor Przedszkola Samorządowego
                                                                           im. Misia Uszatka w Nowym Mieście
1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
bottom of page