1. Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.  

 

2. Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

 

3. Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

 

4. Mam prawo oczekiwać szacunku.   

 

5. Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.   

 

6. Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

 

7. Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedzi.   

 

8. Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.

 

9. Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji tego tempa.

 

10. Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

 

11. Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.  

 

 

12. Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.
 

13 .Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.  

 

14. Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku i złości.

 

15. Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski i wychowania.


16. Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

 

17. Mam prawo do wolności.   

 

18. Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.