ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka jest czynne
w godzinach od 7.30 do 16.30

Realizacja podstawy programowej odbywa się:

w grupie: Krasnoludki, Biedronki, Pszczółki i Żabki w godz. 8:30 - 13:30

w grupie Motylki - w godz. 8:00 - 13:00

Za dziecko przebywające w przedszkolu poza wymienionymi wyżej godzinami pobierana jest opłata 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Przykład: Dziecko przebywa w przedszkolu 9 godzin dziennie (7.30 - 16.30)
przez cały miesiąc. Rodzic /Opiekun Prawny/ będzie wnosić opłatę
w następującej wysokości:

9 godzin dziennie - 5 godzin dziennie /bezpłatna podstawa programowa/
= 4 godziny dziennie x 1 zł x 22 dni /średnio m-c/ = 88 zł

Za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są opłaty w wysokości:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 10.00 zł

2 posiłki (śniadanie, obiad) 7.50 zł

śniadanie - 3.00 zł

obiad - 4.50 zł (zupa - 2.00 zł, drugie danie - 2.50 zł)

podwieczorek - 2.50 zł

Płatności prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca
w sekretariacie przedszkola.

Opłat za przedszkole można dokonywać również na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Płońsku oddział w Nowym Mieście

04 8230 0007 0203 5277 2000 0004

Wszystkie zajęcia dodatkowe realizowane w naszym przedszkolu (język angielski, rytmika i zajęcia logopedyczne) są nieodpłatne.